Search form

No̰ Kuwə Ndoo 3:65

65Adɨ mede nga̰ gororo, e kɨn ə e tai kɨ ɨndə dɔde tɨ.