Search form

No̰ Kuwə Ndoo 4:12

12NGar je kɨ dɨje kɨ dɔnangɨ tɨ pətɨ, dəw madɨ kɨ ɨndə mene tɨ kadɨ ndɔ madɨ ə nje ba̰ a tətɨ rɔ ur me ɓe tɨ kɨ Jorɨjaləm goto.