Search form

No̰ Kuwə Ndoo 4:4

4Kɨndə ra ngan je kɨ kasɨ adɨ ndɔnde ɔr osɨ taga. NGan je dəji nḛ kuso, nə dəw kɨ kadɨ adɨ-de ndə̰y be adɨ ɔdi tade tɨ goto.