Search form

Lukɨ 1:1

Kɨlə ngɨrə ta

1Təwopɨl, dɨje ngay adi rɔde, ndangi nḛ je kɨ rai nḛ danje tɨ ne kɨn kɨ goe goe .