Search form

Lukɨ 1:16

16A təl kɨ ngan Isɨrayəl je ngay re səde rɔ Ɓaɓe Luwə tɨ ləde.