Search form

Lukɨ 1:20

20O majɨ, a ɨsɨ be wa par, a asɨ kəl ta madɨ al, bɨtɨ kadɨ ndɔ kɨ nḛ je kɨ m-əli tae kɨn rai nḛ ɓəy taa. A e be, tadɔ adɨ mei dɔ ta je tɨ kɨ m-əli kɨn al. Nḛ je kɨn a rai nḛ dɔ kagɨ loe tɨ kɨ Luwə ɔjɨ.»