Search form

Lukɨ 1:28

28Malayka ur kəy go Mari tɨ əl-e ə nə: «M-uwə jii Mari, ḭ kɨ ɨngə me-majɨ lə Luwə, Ɓaɓe e naa tɨ səi.