Search form

Lukɨ 10:1

Jəju ɨlə njé ndo je kutɨ sɨri gɨde joo

(Mt 9.37-38; 10.7-16; Mk 6.8-11; Lk 9.3-5)

1Go ne je tɨ kɨn, Ɓaɓe Jəju mbətɨ njé ndo je kɨ rangɨ kutɨ sɨri gɨde joo, ɓa ɨlə-de joo joo no̰ne tɨ kɨ ɓe-bo je kɨ lo je kɨ dangɨ dangɨ kɨ ɔjɨ kadɨ e wa a aw tɨ tɔ.