Search form

Lukɨ 11:33

NJɨyə me kunjɨ tɨ

(Mt 5.15; Mk 4.21; Lk 8.16)

33«Dəw a ɨndə por lambɨ tɨ kadɨ ɓɔyɔ ə se dəbɨ ngo dɔ tɨ al, nə a ɨndə dɔ nḛ tɨ taa, kadɨ dɨje uri kəy ɓa, oi lo kɨ kunje.