Search form

Lukɨ 11:50

50E be mba kadɨ dəjii dɨje kɨ dɔ kagɨ lo tɨ kɨ ɓone, məsɨ njé kəl ta je kɨ tam tɨ kɨ ɓuki kɔ lo kɨlə ngɨrə dɔra̰ kɨ dɔnangɨ tɨ nu bɨtɨ ɓone.