Search form

Lukɨ 11:52

52Kəm to ndoo e ləsi, səi njé ndo ndu kun je kɨ ta rəbɨ nḛ gər e jisi tɨ, ə səi wa uri me tɨ al nɨm, taa dɨje kɨ gei kadɨ tə n-uri me tɨ ka ɔgi-de nɨm tɔ.»