Search form

Lukɨ 12:10

10Dəw kɨ əl ta kɨ majal ɔsɨ-n tam mi NGon dəw ə, Luwə asɨ kadɨ a ɨyə̰ go majal je lie kɔ, nə dəw kɨ əl ta kɨ mal ɔsɨ-n ta NDɨl Luwə, Luwə a ɨyə̰ go majal lie kɔ al ratata.