Search form

Lukɨ 12:13

Kujɨ ta dɔ nje nḛ kɨngə tɨ kɨ mbə

13Dəw kare dan kosɨ dɨje tɨ əl Jəju ə nə: «NJe ndo dɨje, əl ngokom adɨ, nḛ nduwə kɨ bawje ɨyə̰ adɨ-je kɨn, ka̰y ya̰m adɨ-m.»