Search form

Lukɨ 12:33

Kɨndə nḛ kɨngə rɔ Luwə tɨ

(Mt 6.19-21)

33«Ɨgati kɨ nḛ majɨ je ləsi, ə adi lae njé ndoo je. Ɨrai ɓɔl la kɨ a tujɨ al, ɨkawi nḛ kɨngə je ləsi dɔra̰ tɨ tə nḛ kɨngə kɨ a tujɨ al, lo tɨ kɨ nje ɓogɨ a tḛḛ tɨ al nɨm, e lo kɨ yo̰ goto tɨ nɨm kɨn.