Search form

Lukɨ 12:34

34Tadɔ lo kɨ nḛ kɨngə ləsi e tɨtɨ ə mesi a e tɨ tɔ tɨ.»