Search form

Lukɨ 13:16

16NGa dəne kam kɨ e ngoka Abɨrakam, kɨ Sata̰ uwe gɨn tɔgɨ tɨ ləne asɨ ɓal dɔgɨ gɨde e jijoo be kɨn ə, kadɨ m-tute m-ɨle taa al mba ke kɨ e ndɔ ta kə̰ə̰ a?»