Search form

Lukɨ 13:6

Kujɨ ta dɔ kagɨ mbay-kote tɨ kɨ andɨ al

6Go ta je tɨ kɨn, Jəju əl kujɨ ta kare ə nə: «Dɨngəm kare aw kɨ kagɨ mbay-kote kare kɨ mə-e me ndɔr ndu tɨ ləne, ə ndɔ kare aw kadɨ tə n-ɨjə kande ɓa ɨngə kande dɔ tɨ al.