Search form

Lukɨ 14:28

28Təkɨ rɔjetɨ, na dansi tɨ ə lokɨ aw tə kɨndə ndogɨ bɔr kɨ ngal nɨngə, ɨsɨ nangɨ ɨlə kɔr nḛ ra kɨlə je naa tɨ, mba kadɨ n-oo se na n-asɨ tɔl ta kɨlə kɨn kare wa al ə?