Search form

Lukɨ 15:1

Kujɨ ta kɨ ɔjɨ dɔ nḛ kɨ kare kɨ nay

(Mt 18.12-14)

1NJé taa la-mbə je, kɨ njé ra majal je pətɨ, rəi kɨ rɔ Jəju tɨ mba kadɨ n-ooi ta kɨ ɨsɨ əl.