Search form

Lukɨ 15:3

3Ə Jəju əl-de kujɨ ta madɨ kare ə nə: