Search form

Lukɨ 16:19

NJe nḛ kɨngə əi kɨ Lajar

19Jəju əl kujɨ ta madɨ ɓəy ə nə: «Dɨngəm kare kɨ nje nḛ kɨngə kɨ nje kɨlə kɨbɨ kɨ ndole pɨr pɨr kɨ gate e ngay e no̰. NDɔ je kare kare pətɨ, ɨsɨ ra rɔnəl mbata ɨsɨ majɨ.