Search form

Lukɨ 17:1

Ta dɔ kosɨ me majal tɨ

(Mt 18.6-7; Mk 9.42)

1Jəju əl njé ndo je ləne ə nə: «Lo kadɨ nḛ je kɨ njé ra kadɨ dɨje a osi me majal tɨ rəi al goto. Nə kəm-to-ndoo e dɔ dəw tɨ kɨ majal re kɨ ta kule.