Search form

Lukɨ 17:36

36[Dɨngəm je joo, a rai kɨlə me ndɔr tɨ kɨ kare ə, a uni kɨ kare ə a ɨyə̰i kɨ nungɨ.]»