Search form

Lukɨ 17:4

4Re ra majal səi nja sɨri me ndɔ tɨ kɨ kare ka, re re rɔi tɨ nja sɨri dəji kɨyə̰ go kɔ ə, ɨyə̰ go kɔ ade.