Search form

Lukɨ 17:6

6Ə Ɓaɓe əl-de ə nə: «Təkɨ rɔjetɨ, re awi kɨ kadɨ-me kɨ e ndɨkɨri ba tə ka̰ kagɨ kɨ ɓari-e mutadɨ kɨn be mɨndɨ ka, asi kadɨ əli kagɨ mbay-kote kam əi nə: “Ɔr kɨ ngɨrəi ba ə aw ɨmə rɔi me ba tɨ”, ə a təl rɔne go ta tɨ ləsi.»