Search form

Lukɨ 17:8

8Ta kɨ a əl-e ɓa, a əl-e ə nə: «Ɨra rɔi majɨ, ɨra go nḛ kuso ləm, ɨre-n adɨ-m. Nɨngə lokɨ m-ɨsɨ m-uso nḛ je, m-a̰y je kɨn nɨngə, tə go tɨ ḭ uso ya̰i je, a̰y je tɔ.»