Search form

Lukɨ 17:9

9NGa nɨngə, nḛ kare, dəw kɨn a ra oyo nje kɨlə ləne mbata təl kɨ təl rɔne go ndu je tɨ lie kɨn, al.