Search form

Lukɨ 18:34

34Nə nḛ kare kɨ njé ndo je gəri me ta tɨ kɨn goto. E ta kɨ to lo ɓɔyɔ tɨ rɔde tɨ, adɨ gəri me ta kɨ Jəju ge kəl-de kɨn al.