Search form

Lukɨ 18:8

8Adɨ m-əl səsi, a gangɨ ta kɨ dana kalangɨ ba adɨ-de. Nə nḛ kare ɓa, se ndɔ kɨ NGon Dəw a təl re ə, a ɨngə dɨje kɨ adɨ mede dɔnangɨ tɨ wa wa?»