Search form

Lukɨ 19:11

Dəw kɨ aw kadɨ ɨndəi jɔgɨ ngar dɔe tɨ

(Mt 25.14-30)

11Jəju e ɓasi kɨ Jorijaləm adɨ dɨje oi kadɨ ko̰ɓe lə Luwə a ɔdɨ rɔne loe tɨ no̰o̰. Lokɨ dɨje uri mbide ɨsɨ oi ta kɨ Jəju ɨsɨ əl-de ba ɓəy nɨngə, Jəju un kujɨ ta kare tane tɨ kadɨ