Search form

Lukɨ 20:20

20Be ə, ɨndəi kəmde go Jəju tɨ, ɓa uləi dɨje madɨ kɨ rai rɔde tə dɨje kɨ dana be rɔe. Uləi-de rɔe tɨ mba kadɨ tə me ta tɨ kɨ a tḛḛ tae tɨ kɨn ɓa, uwəi-e-n, n-uləi-e-n ji njé ko̰ɓe je tɨ.