Search form

Lukɨ 21:20

Tujɨ kɨ a tḛḛ dɔ ɓe-bo Jorijaləm tɨ

(Mt 24.15-21; Mk 13.14-19)

20«Lokɨ a oi njé rɔ je ɨləi-naa gəi dɔ Jorijaləm kɨn ɓa, kadɨ ɨgəri təkɨ dɔ kagɨ lo tuje asɨ ngata.