Search form

Lukɨ 21:30

30Lokɨ mbie ɨlə ngɨrə kɨtɨ kɨn nɨngə, ɨgəri kadɨ nay ɓa e ɓasi ngata.