Search form

Lukɨ 21:34

Kɨsɨ dɔgɨ tɨ

34Majɨ kadɨ ɨsi dɔgɨ tɨ, ɓɨ adi go̰ nḛ kuso kɨ go̰ nḛ ka̰y, kɨ taga kɨ dɔ nḛ kɨ dunɨya̰ tɨ ne uwə mesi adɨ ndɔ kɨn uwə səsi nangɨ busɨ al.