Search form

Lukɨ 21:7

Nḛ kɔjɨ je kɨ a tɔjɨ dɔ kagɨ lo kɨ ko̰ kɨ a re

(Mt 24.3-8; Mk 13.3-8)

7Lo kɨn tɨ, dɨje ka kɨn dəji Jəju əi nə: «NJe ndo dɨje, dɔ kagɨ lo tɨ kɨ ra bangɨ ə nḛ je kɨn a rai nḛ ə? Ə nḛ kɔjɨ kɨ ban ə a tɔjɨ kadɨ dɨje gərii dɔ kagɨ loe kɨn ə?»