Search form

Lukɨ 22:35

La, kɨ ɓɔl, kɨ sa nja

35Jəju əl njé ndo je ə nə: «Lokɨ kəte m-ɨlə səsi kɨ kanjɨ kadɨ uni la, ə se ɓɔl, ə se sa njasi kɨn nḛ madɨ du səsi ma?» ə ɨləi Jəju tɨ əi nə: «Jagɨ, nḛ madɨ du-je al.»