Search form

Lukɨ 22:71

71Lo kɨn tɨ, əli əi nə: «E kɨn, jɨ sangi kadɨ dəw madɨ kɨ rangɨ əl ta dɔe tɨ ɓəy a? Jəi je wa j-oi ta ka tae tɨ kɨ mbije ne ngata kɨn.»