Search form

Lukɨ 23:14

14əl-de ə nə: «Ɨrəi kɨ dɨngəm kɨn adi mi əi nə e nje sulə dɨje ɓukɨ-de wale, nə me ta tɨ kɨ m-dəje no̰si tɨ ne kɨn, m-ɨngə nḛ kɨ majal kɨ ɨsəki-e-n, kɨ asɨ kadɨ m-gangɨ-n ta dɔe tɨ al.