Search form

Lukɨ 23:22

22Pɨlatɨ re səde dɔ tɨ ɓəy kɨ ko̰ mɨtə ə nə: «E ri kɨ majal ə dɨngəm kɨn ra ə? nḛ kɨ asɨ kadɨ dəw tɔl-e-n goto, adɨ m-a m-adɨ ɨndəi-e par ə m-a m-ɨyḛ taa.»