Search form

Lukɨ 23:26

Awi kɨ Jəju kɨ lo ɓe kagɨ-dəsɨ tɨ

(Mt 27.32; Mk 15.21)

26Lokɨ asɨgar je ɨsɨ awi kɨ Jəju nɨngə, ɨngəi Sɨmo̰, dəw kɨ Sɨrən tɨ, kɨ ḭ wale, ɓa ɨndəi kagɨ-dəsɨ lə Jəju dɔe tɨ, adɨ otɨ goe tɨ.