Search form

Lukɨ 23:4

4Lo kɨn tɨ, Pɨlatɨ əl kɨ bo je lə njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je kɨ kosɨ je ə nə: «M-ɨngə nḛ madɨ kɨ asɨ kadɨ m-gangɨ-n ta dɔ dɨngəm tɨ kɨn al.»