Search form

Lukɨ 23:40

40Nə e kɨ nungɨ kɔl kɨ madɨne ə nə: «Ḭ kɨ ta kɨ gangɨ kɨ kare wa kɨn ɨsɨ dɔi tɨ tɔ kɨn, ɨɓəl Luwə al a?