Search form

Lukɨ 23:5

5Nə uwəi tade nga̰ əi nə: «E nje sulə dɨje kɨ nḛ ndo ləne kadɨ ta̰i rɔ. Ulə ngɨre Galile tɨ, un-n dɔnangɨ kɨ Jude ba pətɨ, bɨtɨ ə rɔjetɨ ne kɨn.»