Search form

Lukɨ 23:51

51adɨ nḛ je kɨ made je dɔi naa tɨ ə rai kɨn, e ndɨgɨ səde dɔ tɨ al. Jɨsəpɨ e dəw kɨ Arɨmate tɨ, kɨ e ɓe lə Jɨpɨ je. E ɨsɨ ngɨnə ta ko̰ɓe lə Luwə kɨ kadɨ a re.