Search form

Lukɨ 23:9

9Ə dəje ta je ngay, nə Jəju ɨle tɨ al.