Search form

Lukɨ 24:12

12Lo kɨn tɨ no̰o̰, Pɨyər ə ḭ kɨ ngɔdɨ, aw ɨlə mbɔne ɓe nɨn tɨ nɨngə, oo ta kɨbɨ je kɨ doləi nɨn par ə a nangɨ. Nḛ kɨn ndɔjɨ Pɨyər ngay, lokɨ ɨsɨ təl kɨ ɓe.