Search form

Lukɨ 24:32

32Ə təli ɨsɨ əli-naa əi nə: «Lokɨ ɨsɨ əl-je ta dɔ rəbɨ tɨ, ɨsɨ ɔr-n-je gɨn nḛ je kɨ ndangi me makɨtɨbɨ je kɨn, to tə nḛ kɨ e por ə ɨsɨ o̰ meje tɨ be.»