Search form

Lukɨ 24:46

46Nɨngə əl-de ə nə: «E ta kɨ ndangi kəte, təkɨ mi Kɨrɨsɨ m-a m-ɨngə ko̰, dɨje a tɔli-mi, ɓa go tɨ, m-a m-ḭ taa dan njé koy je tɨ kɨ ndɔ kɨ ko̰ mɨtə lə ndɔ koym .