Search form

Lukɨ 24:47

47Dɨje a ɨləi mbḛ kɨ tɔm, ɨlə ngɨre Jorijaləm tɨ, bɨtɨ kɨ rɔ gɨn dɨje tɨ pətɨ, kadɨ dɨje ɨyə̰i go rəbɨ nḛ rade je kɨ majal kɔ, kadɨ Luwə ɨyə̰-n go majal je ləde kɔ tɔ.