Search form

Lukɨ 24:52

52Lo kɨn tɨ no̰o̰, njé ndo je ɔsi məkəsɨde nangɨ no̰e tɨ, ɓa təli gogɨ Jorijaləm tɨ kɨ rɔnəl ngay.